Related

Perplexitat — Espai 13

2013

Publication and graphics for the Perplexitat cycle exhibitions curated by David Armengol. With Jordi Mitjà, Gabriel Pericàs, Julia Montilla, Arrieta/Vázquez and Samuel Labadie. Espai 13, Fundació Joan Miró, Barcelona (2012-2013).